Новини

Як підготуватись до ТЗНК?

Потенційні магістри та аспіранти вже точно в курсі, що для вступу необхідно обов’язково скласти Єдиний вступний іспит або ЄВІ. Чомусь цей комплексний тест лякає всіх, а особливо одна з його частин – тест загальної навчальної компетентності. Наші експерти складали ТЗНК понад 10 разів, а тому ми вирішили зібрати їхні поради та поділитись з вами! А ще ми підготували для вас демонстраційний варіант за матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти – переходьте за посиланням та спробуйте свої сили!

Про структуру ТЗНК

Складатиметься з двох компонентів:

💡 Вербально-комунікаційний (почитати тексти, знайти між ними відмінності, правильно вставити до уривку слова відповідно до їх значення, дібрати протилежні вирази тощо).

💡 Логіко-аналітичний (задачі на логічне мислення з використанням комбінаторики).

Весь тест містить 27 завдань у двох формах:

💡 Завдання 1–4, що полягають у заповненні пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10).

💡 Завдання 5–27 з однією правильною відповіддю на вибір.

На виконання тесту у вас буде 75 хвилин.

Про оцінювання ТЗНК

Всі завдання оцінюють в 0 або 1 бал:

✅ 1 бал – якщо вказано правильну відповідь;

❌ 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, становить 33 бали, тобто 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.

Результати переводяться у шкалу від 100 до 200, саме такий результат буде використано під час подання заяв вступником до магістратури або аспірантури.

Вербально-комунікативний блок

Перші 4 завдання – це мікротекст, що складається з 1-5 речень. У ньому є 1-4 пропуски та 4 варіанти відповіді на кожен пропуск.

Важливі моменти:

📌 Кожен пропуск у мікротексті відповідає незалежному питанню. Вибір відповіді для одного пропуску не впливає на інші.

📌 Не намагайтеся перебрати всі можливі комбінації відповідей.

Алгоритм:

  1. Прочитайте весь мікротекст, щоб зрозуміти його загальний зміст. Визначте ключові слова та фрази.
  2. Спробуйте заповнити пропуски власними словами, які відновлюють зміст речення.
  3. Зверьтеся до запропонованих варіантів відповідей та оберіть той, який найкраще відповідає стилю та змісту тексту.
  4. Переконайтеся, що фрагмент логічно пов’язаний, граматично правильний та стилістично витриманий.

Не обов’язково заповнювати пропуски послідовно. Можна почати з того, який вам здається найлегшим. Потім перейдіть до іншого.

Наступна частина – розуміння текстів. Вам дадуть два досить великі тексти – десь по сторінці кожний або 400-450 слів. До текстів буде 8 завдань, де потрібно вибрати одну правильну відповідь з 4 запропонованих. Тут головне критично аналізувати, інтерпретувати та оцінювати інформацію – вміти знайти різницю між текстами, у чому автори згодні або не згодні один з одним. Тексти можуть бути різні – природничі науки, суспільствознавство, гуманітарні науки, бізнес, мистецтво, повсякденне життя. Зазвичай це реальні тексти з медіа або книг. Але тексти, які дадуть вам, будуть пов’язані спільною тематикою.

Важливі моменти:

📌 Обрати ту відповідь, яка найточніше і найповніше відповідає на поставлене запитання.

📌 Завдання можуть стосуватися:

          📍 Основної ідеї та мети тексту, авторської позиції.

          📍 Мікротем та ключових слів.

          📍 Зв’язку між різними думками в текстах.

          📍 Явно висловленої та імпліцитної інформації.

          📍 Структури, принципів систематизації інформації та аргументації.

Алгоритм:

🔶 Уважно читати кожне запитання, щоб точно його зрозуміти.

🔶 Відповідати на запитання лише на основі інформації, наданої в текстах.

🔶 Не використовувати власні знання та досвід, які не підтверджуються текстами.

🔶 Звертати увагу на те, що авторський текст може містити декілька різних думок.

Успішне виконання завдань цього блоку свідчить про високий рівень володіння мовою, аналітичні здібності та вміння працювати з інформацією.

Логіко-аналітичний блок

Логічне мислення

Цей блок містить 6 завдань – мікротекстів до 125 слів і завдань з 4 варіантами відповідей. Вам потрібно згадати аргументацію (індукція, дедукція, аналогія), виявити тезу та оцінити її обґрунтованість, вміння знаходити спільне та відмінне у висловленнях або міркуваннях, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати необхідні та достатні умови. А також логічно будувати висновки, знаходити похибки у міркуваннях, використовувати логічні операції над висловленнями («і», «або», «не», «слідує», «еквівалентно») для визначення / утворення нових висловлень або їх заперечень та / або встановлення їх істинності. Радимо згадати або опанувати короткий курс формальної логіки – більшість задач у цьому блоці саме з цього предмету. Але навіть якщо ви ніколи не вчили логіку, все буде добре, не хвилюйтесь!

Алгоритм:

  1. Уважно прочитайте завдання. Переконайтеся, що ви чітко розумієте зміст умови, вимоги завдання та кожного варіанта відповіді.
  2. Зверніть увагу на вимоги, наприклад, «повно», «точно». Структуруйте умову, наведену в мікротексті. Визначте логічні конструкції, які поєднують окремі твердження. Наприклад: якщо …, то; … тоді і тільки тоді …; … і …; … або …; не …
  3. Зверніть увагу на слова, що використовуються в завданнях і варіантах відповідей: «всі», «кожен», «деякий», «існує». Бувають загальні твердження, які будуть стосуватись всіх об’єктів, та часткові – тоді лише певних об’єктів.
  4. Розрізняйте прямі й обернені твердження, необхідні та достатні умови. ❗️Якщо А, то В (пряме твердження): А – достатня умова для В; В – необхідна умова для А. Якщо В, то А (обернене). Якщо НЕ А, то НЕ В (протилежне). Якщо НЕ В, то НЕ А (обернене до протилежного).

Успішне виконання завдань цього блоку потребує чіткого розуміння логічних принципів, уміння аналізувати інформацію та робити обґрунтовані висновки.

Аналітичне мислення

Цей блок містить 9 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Це будуть 3 ситуації, до кожної з яких додається 3 завдання з 4 варіантами відповіді. Вам потрібно обрати одну правильну.

У цих завданнях, ви маєте продемонструвати, що вмієте застосовувати задану систему умов, що визначає властивості множин, їх елементів та відношень між ними, а також аналізувати та перевіряти умови, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Вам запропонують виконати прості комбінаторні, ймовірнісні та статистичні обчислення та створити математичні моделі (також нескладні). Серед завдань також будуть завдання на аналіз інформації, представленої в різних форматах: числовому, табличному, графічному. Вам потріюно буде показати вміння перетворювати інформацію, визначати (не)достатність даних, прогнозувати.

Важливо:

🔴 Всі завдання блоку незалежні одне від одного.

🔴 Використовуйте лише вихідні умови ситуації під час розв’язання.

🔴 Ґрунтуйте відповіді лише на інформації, наданій в умові, загальновідомих фактах (наприклад, кількість днів у місяці / році) та знаннях з математики.

🔴 Не використовуйте додаткову інформацію з інших джерел, навіть якщо вона стосується контексту завдання.

Алгоритм:

1. Ситуація 1:

🟡 Уважно прочитайте умови та переконайтеся, що ви чітко їх розумієте.

🟡 За потреби формалізуйте умови у вигляді схеми або таблиці, щоб полегшити роботу.

2. Ситуація 2:

🔵 Згадайте все, що знаєте з математичного моделювання.

🔵 Використовуйте запропоновані формули та поняття для розв’язання завдань.

3. Ситуація 3:

🟠 Застосуйте свої логіко-математичні знання та навички для розв’язаннязавдань. Ця ситуація передбачає роботу з даними (аналіз й інтерпретація графіків, діаграм (стовпчастих, кругових), схем, таблиць, інфографіки.

🟠 Виділіть основні дані, перевірте відповідність.

🟠 Будьте уважні при перетворені даних – обчисленні відсотків, переведення з одних одиниць вимірювання на інші тощо.

🟠 Не поспішайте з відповідями, уважно обміркуйте всі можливі варіанти.

🟠 Використовуйте знання математики та логіки для обґрунтування своїх висновків.

Сподіваємось, ми змогли допомогти вам розібратись. Але найкращий варіант спробувати власні сили та зрозуміти, які прогалини є у ваших знаннях – це пройти тестові варіанти ТЗНК. Один з демонстраційних тестів розміщений на нашому сайті – переходьте за посиланням та перевірте ваші логічні навички!