Демонстраційний варіант тесту загальної навчальної компетентності єдиного вступного іспиту 2023