Спеціальності

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

+01 Освіта/Педагогіка

Галузь знаньКод
011Освітні, педагогічні науки
012Дошкільна освіта
013Початкова освіта
014Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016Спеціальна освіта
017Фізична культура і спорт

+02 Культура і мистецтво

Галузь знаньКод
021Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022Дизайн
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024Хореографія
025Музичне мистецтво
026Сценічне мистецтво
027Музеєзнавство, пам’яткознавство
028Менеджмент соціокультурної діяльності
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

+03 Гуманітарні науки

Галузь знаньКод
031Релігієзнавство
032Історія та археологія
033Філософія
034Культурологія
035Філологія

+04 Богослов’я

Галузь знаньКод
041Богослов’я

+05 Соціальні та поведінкові науки

Галузь знаньКод
051Економіка
052Політологія
053Психологія
054Соціологія

+06 Журналістика

Галузь знаньКод
061Журналістика

+07 Управління та адміністрування

Галузь знаньКод
071Облік і оподаткування
072Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073Менеджмент
075Маркетинг
076Підприємництво та торгівля

+08 Право

Галузь знаньКод
081Право

+09 Біологія

Галузь знаньКод
091Біологія та біохімія

+10 Природничі науки

Галузь знаньКод
101Екологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
106Географія

+11 Математика та статистика

Галузь знаньКод
111Математика
112Статистика
113Прикладна математика

+12 Інформаційні технології

Галузь знаньКод
121Інженерія програмного забезпечення
122Комп’ютерні науки
123Комп’ютерна інженерія
124Системний аналіз
125Кібербезпека та захист інформації
126Інформаційні системи та технології

+13 Механічна інженерія

Галузь знаньКод
131Прикладна механіка
132Матеріалознавство
133Галузеве машинобудування
134Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135Суднобудування
136Металургія

+14 Електрична інженерія

Галузь знаньКод
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142Енергетичне машинобудування
143Атомна енергетика
144Теплоенергетика
145Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

+16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Галузь знаньКод
161Хімічні технології та інженерія
162Біотехнології та біоінженерія
163Біомедична інженерія

+17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Галузь знаньКод
171Електроніка
172Електронні комунікації та радіотехніка
173Авіоніка
174Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175Інформаційно-вимірювальні технології
176Мікро- та наносистемна техніка

+18 Виробництво та технології

Галузь знаньКод
181Харчові технології
182Технології легкої промисловості
183Технології захисту навколишнього середовища
184Гірництво
185Нафтогазова інженерія та технології
186Видавництво та поліграфія
187Деревообробні та меблеві технології

+19 Архітектура та будівництво

Галузь знаньКод
191Архітектура та містобудування
192Будівництво та цивільна інженерія
193Геодезія та землеустрій
194Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

+20 Аграрні науки та продовольство

Галузь знаньКод
201Агрономія
202Захист і карантин рослин
203Садівництво, овочівництво та виноградарство
204Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205Лісове господарство
206Садово-паркове господарство
207Водні біоресурси та аквакультура
208Агроінженерія

+21 Ветеринарія

Галузь знаньКод
211Ветеринарна медицина

+22 Охорона здоров’я

Галузь знаньКод
221Стоматологія
222Медицина
223Медсестринство
224Технології медичної діагностики та лікування
225Медична психологія
226Фармація, промислова фармація
227Терапія та реабілітація
228Педіатрія
229Громадське здоров’я

+23 Соціальна робота

Галузь знаньКод
231Соціальна робота
232Соціальне забезпечення

+24 Сфера обслуговування

Галузь знаньКод
241Готельно-ресторанна справа
242Туризм і рекреація

+25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Галузь знаньКод
251Державна безпека
252Безпека державного кордону
253Військове управління (за видами збройних сил)
254Забезпечення військ (сил)
255Озброєння та військова техніка
256Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
257Управління інформаційною безпекою

+26 Цивільна безпека

Галузь знаньКод
261Пожежна безпека
262Правоохоронна діяльність
263Цивільна безпека

+27 Транспорт

Галузь знаньКод
271Морський та внутрішній водний транспорт
272Авіаційний транспорт
273Залізничний транспорт
274Автомобільний транспорт
275Транспортні технології (за видами)

+28 Публічне управління та адміністрування

Галузь знаньКод
281Публічне управління та адміністрування

+29 Міжнародні відносини

Галузь знаньКод
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292Міжнародні економічні відносини
293Міжнародне право