Новини

Підготовка до тесту ЄВІ з англійської: Основні аспекти та поради

Всі без виключень цьогорічні вступники до магістратури мають складати ЄВІ — комплексний іспит з двох частин. Про тест загальної навчальної компетентності ми вже вам розповіли, а тепер поговоримо, як підготуватись до іноземної мови, а саме —  до англійської.

Структура тесту ЄВІ з англійської мови у 2024 році

Тест ЄВІ з англійської мови складається з двох основних блоків:

📌 Читання (Reading): Включає виконання 11 завдань, які перевіряють навички читання та загального розуміння тексту.

📌 Використання мови (Use of English): Цей блок містить 19 завдань, спрямованих на перевірку вміння використовувати мову в різних ситуаціях. Для успішного виконання завдань потрібний широкий лексичний запас і добре знання граматики.

Не переживайте — аудіювання, написання творів чи спілкування під час складання ЄВІ не передбачається, тому вам потрібно готуватись виключно до читання та згодувати граматику.

Кожна правильна відповідь дає 1 бал, загальна кількість балів, яку ви можете отримати відповідно — 30 балів.

Програма ЄВІ створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та відповідає рівням В1 В2 за шкалою CEFR.

Які лексичні теми на вас чекають?

🟡 Повсякденне життя і його проблеми

🟡 Сім’я. Родинні стосунки

🟡 Характер людини

🟡 Помешкання

🟡 Режим дня

🟡 Здоровий спосіб життя

🟡 Дружба, любов

🟡 Стосунки з однолітками

🟡 Життя в країні, мову якої вивчають

🟡 Подорожі, екскурсії

🟡 Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають

🟡 Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають

🟡 Література в Україні та в країні, мову якої вивчають

🟡 Засоби масової інформації

🟡 Молодь і сучасний світ

🟡 Людина і довкілля

🟡 Одяг

🟡 Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки

Можуть бути і інші теми, але це основні!

Які граматичні теми варто повторити?

🔵 Іменникові словосполучення

🔵 Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття)

🔵 Нульовий артикль

🔵 Розряди прикметників

🔵 Ступені порівняння прикметників

🔵 Розряди займенників

🔵 Спосіб дієслова

🔵 Часовидові форми

🔵 Модальні дієслова

🔵 Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник)

🔵 Ступені порівняння прислівників

🔵 Типи прийменників

🔵 Види сполучників

🔵 Прості, складні та безособові речення

🔵 Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів)

🔵 Пряма й непряма мова

🔵 Правильні і неправильні дієслова

🔵 Однина та множина іменників

Звісно, варто згадати всі граматичні теми, але на ці зверніть особливу увагу!

Пройдемось покроково по завданнях

Ми використовували завдання 2023 року для підготовки матерівалу для вас.

Читання (Reading)

Task 1. Це шість мікротекстів, обʼєднаних спільною темою. Ви уважно читаєте тексти, звертаєте увагу на відмінності в них.  Після текстів вам надають 8 тез, кожна з яких може бути описана в одному з текстів. Ваша задача обрати 6 тез та співвіднести їх з тим текстом, в якому є потрібна інформація. Зверніть увагу: 2 тези з 8 зайві.

Як виконати це завдання? Дуже уважно прочитати текст, оскільки тези не є прямими цитатами, вам потрібно зрозуміти, про що йдеться. Самі тези теж прочитайте дуже уважно та спробуйте зрозуміти, про що саме йдеться, де та невеличка деталь, на яку потрібно звернути увагу.

Task 2. Вам нададуть невеликий текст, який потрібно прочитати, зрозуміти та відповісти на 5 питань. До кожного питання буде три варіанти відповідей, обрати потрібно одну.

Як виконати завдання? Невеличкий лайфхак – спочатку прочитайте питання, щоб зрозуміти, на що варто звернути увагу у тексті, потім уважно прочитайте текст та спробуйте відповісти.

Використання мови (Use of English)

Task 3. На вас чекає достатньо розлогий текст, де буде пропущено 10 слів. Ваше завдання – заповнити пропуски. У вас будуть варіанти відповідей —  по 4 слова, які можна вставити на місце пропуску.

Як виконати завдання? Уважно прочитайте речення з пропуском, особливу увагу зверніть на слово, яке йде після пропуску. Ці слова —  ваші підказки, адже вони показують форму, число слова, частину мови та прийменники, які можуть використовуватись в такій ситуації.

Наприклад: ****They understand what I say. I (17)_______ them this is not your home. You should return where you belong.

Варіанти відповідей:

A speak

B tell

C say

D talk

Аналізуємо слова до та після пропуску: I — це підмет або той, хто виконує дію, а them — очевидно ті, над ким дія виконується.

Як обрати правильний варіант?

🟠 say не підходить, тому що потребує частки to після, а також тому, що зазвичай вживається для цитування.

🟠 speak — говорити можна з кимось, про щось або до когось. Всі ці структури потребують додаткових слів — with, about та to відповідно.

🟠 talk — це про неформальний діалог, в буденних обставинах. Речення після them більше схоже на вказівку, тож і цей варіант не підходить.

🟠 tell — правильний варіант, оскільки з його допомогою надаємо інструкції, накази, говоримо комусь щось. Крім того, tell використовується без частки to по такій схемі: tell + об’єкт.

Task 4. Це завдання схоже на попереднє, але тут у вас два невеликих тексти з пропусками, які потрібно заповнити. Виконувати це завдання можна так само, як і попереднє.

Прості поради з підготовки:

🎯 Вивчайте лексику за темами.

Зверніть увагу, як слова вживаються разом, запамʼятовуйте конструкції, пробуйте їх вживати в подібних реченнях.

🎯 Багато читайте — чим більше ви читаєте, тим більшу кількість слів запамʼятовуєте.

🎯 Розбирайте будову граматичної структури, можна також назвати це формулою.

🎯 Вчить неправильні дієслова та їхні форми.

А головне — пробуйте свої сили та проходьте демонстраційний варіант на нашому сайті за посиланням!